Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A zeneszerzés módszerei

 

 

200px-claves.png

 

 

A zeneszerzés módszerei

A zeneszerzés módszereit iskolában tanítják, ami voltaképpen csak a tudomány-része. A művészeti részt iskolában nem lehet tanítani.

A zeneszerzés tudományos része:

  • Forma,
  • Az Ellenpont : a zeneművészetben polifon több szólamú szerkesztésmód, mely a szólamokat önállónak és egyenrangúnak tekinti, ellentétben a főként hangzatokban gondolkodó homofóniával.

    Elnevezése a punctus contra punctumból ered (=kottafej kottafej ellenében), s ez egyszersmind a legegyszerűbb technikája is. Az egész művön végigvitt, szigorúan imitációs kontrapunkttechnika valósul meg a kánonban, s ugyancsak az imitációs kontrapunkt legmagasabb rendű formája a fúga.

    Ezzel analóg jelenségek – a hanglejtés, a mondatfelépítés vagy akár a gondolatmenetek, a cselekményszövés stb. szintjén – az irodalmi művek szerkezeteiben is megtalálhatók, s ezért itt is szokás kontrapunkttechnikáról beszélni.

  • Összhangzattan

stb.

A zeneszerzés művészeti része:

  • Ihlet,
  • Önálló ötletek,
  • Tudás okos és önálló felhasználása.

A zenehallgatás körülményeinek minősége

 

A zenehallgatási szokások változásával gyakorta elvesznek a muzsikába rejtett eredeti kódok: van, ami új értelmet nyer, van, ami értelmét veszti, de változni mindenképpen megváltozik. Többek közt ezért fontos, hogy minden zenét a neki megfelelő környezetben, módon és hangerővel igyekezzünk hallgatni. A zenehallgatás feltételeinek megteremtése nélkül elveszhet a befogadás élményének örök csodája.